11102 – جرایم مالیاتی چیست

سایت همکاران سیستم

جرایم مالیاتی چیست
عدم انجام تکالیف مالیاتی از سوی صاحبان مشاغل و شرکت‌ها موجب ایجاد این جرایم می‌شود.

سازمان امور مالیاتی برای مودیان، وظایفی را در مهلت‌های تعیین شده تعریف کرده که اگر در مهلت قانونی انجام نشود، علاوه بر پرداخت اصل مالیات مربوطه، مشمول قوانین جرایم مالیاتی و پرداخت آن می‌شود که در برخی موارد جای هیچ‌گونه بخشیدگی نیز برای آن وجود ندارد.

جرایم مالیاتی می‌تواند مربوط به موارد دیگری از جمله کتمان درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی اشخاص، برآورد هزینه‌های غیرواقعی یا عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر نیز باشد که موجب محرومیت از تمام تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی می‌شود.

عدم تعهد مودیان به تکالیف مالیاتی جرم محسوب می‌شود و دولت طبق قانون جرایم مالیاتی، مودیان را مجازات می‌کند.
این موضوع نه تنها در مورد مالیات پرداختی خود مودیان صدق می‌کند، بلکه در مواردی که نیاز است آنها مالیات دیگران را نیز پرداخت کنند، صدق می‌کند.

Loading