11114 – جریمه عدم پرداخت مالیات قطعی

از سایت همکاران سیستم

جریمه عدم پرداخت مالیات قطعی چیست؟
مالیاتی که از سوی سازمان امور مالیاتی بر اساس اظهارنامه ارسالی تعیین می‌شود به صورت برگه تشخیص مالیاتی به مودی ابلاغ می‌شود که میزان آن نهایی و قطعی نیست و مودی می‌تواند نسبت به آن اعتراض کند تا مورد بررسی هیات اختلاف مالیاتی قرار بگیرد.

رای صادره از سوی هیات اختلاف مالیاتی به معنای تعیین مالیات قطعی است و مودی موظف به پرداخت آن است و هرگونه تاخیر در پرداخت آن مشمول جرایم مالیاتی می‌شود.

بر اساس ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم، مودی تا 30 روز پس از تاریخ دریافت برگ تشخیص مالیات فرصت دارد که به آن اعتراض کند، بنابراین اگر نسبت به برگه تشخیص مالیاتی اعتراضی نداشته باشد، همان برگه ابلاغی، حکم مالیات قطعی را دارد.

جریمه عدم پرداخت مالیات قطعی می‌تواند مواردی نظیر ممنوع الخروجی، پرداخت درصدی از اصل مالیات به عنوان جریمه یا مسدود شدن حساب‌های بانک باشد. با این حال، ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم مشخصا به جریمه عدم پرداخت مالیات قطعی اشاره کرده که شامل ممنوعیت خروج از کشور است. در سالیان اخیر برخی از افراد که مشمول جریمه عدم پرداخت مالیات قطعی بودند، ممنوع‌الخروج شده‌اند.

ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم در همین زمینه اشاره می‌کند:
«وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از«برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط از بیست درصد(20%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد(5,000,000,000) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده‌درصد(10%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (2,000,000,000) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون(100,000,000) ریال»(1) بیشتر‌است از کشور جلوگیری نماید.»

این ماده قانونی در ادامه می‌افزاید: «حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذی‌ربط اعزام‌کننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمی‌باشد.»

با این حال، برخی از افراد ممکن است برای فرار از جریمه عدم پرداخت مالیات قطعی، اموال و دارایی‌های خود را به نام دیگران انتقال دهند. قانون‌گذار برای این افراد نیز برخی پیش‌بینی‌ها را در نظر گرفته است. تبصره همین ماده قانونی می‌گوید:

«در صورتی که مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.»

Loading