11117 – انواع افزایش سرمایه شرکت‌ها

از سایت همکاران سیستم

انواع افزایش سرمایه شرکت‌ها

افزایش سرمایه از محل سود انباشته:
این نوع افزایش سرمایه به این صورت است که مجمع عمومی شرکت تصمیم می‌گیرد بخشی از سود کسب شده را به جای تقسیم بین سهامداران به اندوخته شرکت به عنوان افزایش سرمایه، اضافه کند که مالیات آن طبق قانون نیم در هزار می‌باشد. طی سال‌های اخیر برخی معافیت‌ها برای برخی از شرکت‌ها در نظر گرفته شده است.

افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها:
با افزایش ارزش دارایی‌های یک شرکت مثل زمین، ساختمان و تجهیزات از محل تورم، می‌توان هر چند سال یکبار ارزش این دارایی‌ها را به‌روز کرده و میزان ارزش افزوده شده را به عنوان افزایش سرمایه به ثبت رساند.

این مورد طی سال‌های اخیر در خصوص شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس بسیار مورد تاکید قرار گرفت و بسیاری از شرکت‌ها اقدام به افزایش سرمایه از این محل نمودند.

افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران:
در این روش نقدینگی یا از محل ورود پول جدید یا وصول مطالبات سهامداران وارد شرکت می‌شود و از بهترین انواع افزایش سرمایه محسوب می‌شود که طبق قوانین سازمان امور مالیاتی نیاز به پرداخت مالیات به اداره کل امور مالیاتی دارد.

افزایش سرمایه از محل صرف سهام:
به این صورت که سهام یک شرکت به ارزشی بالاتر از قیمت اسمی در بازار به فروش می‌رسد و آن میزان افزایش نسبت به ارزش اسمی به صورت سهام جایزه بین سهامداران کنونی تقسیم می‌شود.

 

Loading