11119 – جریمه عدم پرداخت مالیات بر افزایش سرمایه

از سایت همکاران سیستم

جریمه عدم پرداخت مالیات بر افزایش سرمایه
سازمان امور مالیاتی در تبصره ماده 48 قانون مالیات‌های مستقیم به شرکت‌های تازه تاسیس در مورد سرمایه اولیه تا دو ماه پس از ثبت قانونی شرکت‌ و به شرکت‌های دیگر در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی تا دو ماه پس از تاریخ ثبت افزایش سرمایه نزد اداره ثبت شرکت‌ها مهلت داده که حق تمبر و مالیات به آن را پرداخت کنند.

این در حالی است که اگر شرکتی قبلا میزان سرمایه خود را کاهش داده‌ باشد، در صورت افزایش سرمایه تا میزانی که حق تمبر آن را قبلا پرداخت کرده نیاز به پرداخت مالیات مجدد مربوط به آن نیست.

در صورتی که مالیات افزایش سرمایه در مهلت قانونی پرداخت نشود مشمول جریمه می‌شود. بر اساس ماده 51 قانون مالیات‌های مستقیم «در صورت تخلف از مقررات این فصل‌، متخلف‌ علاوه بر اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد».

معافیت مالیات حق تمبر افزایش سرمایه”>معافیت مالیات حق تمبر افزایش سرمایه
اگرچه شرکت مشمول پرداخت مالیات افزایش سرمایه هستند. اما در این مورد استثنائاتی نیز وجود دارد. از جمله می‌توان به معافیت‌های مالیات حق تمبر افزایش سرمایه در موارد زیر اشاره کرد:

1: به موجب ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، شرکت‌های فعال در این مناطق به مدت 15 سال از پرداخت مالیات بر دارایی از جمله مالیات حق تمبر معاف هستند.

2: براساس ماده 27 قانون رفع موانع تولید «شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادارجمهوری اسلامی ایران که از محل آورده نقدی یا مطالبات حال‌شده سهامداران افزایش سرمایه می‌دهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده(48) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن معاف می‌باشند.»

3: براساس ماده 9 قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان؛ به واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری اجازه داده می‌شود که از مزایای مناطق آزاد از جمله معافیت مالیات حق تمبر استفاده کنند.

4: براساس ماده 111 ق.م.م تاسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه‌های ثبت شده شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده مشمول معافیت مالیاتی است.

Loading