11123 – معافیت مالیاتی مراکز خیریه

معافیت مالیاتی مراکز خیریه

بر اساس ماده 139 قانون مالیات های مستقیم
بندهای الف تا ز به معافیت مالیاتی کمک‌های خیریه اشاره می‌کند که براساس آن موقوفات، نذورات، کمک به مساجد و هلال احمر و بسیاری از موارد دیگر از این قبیل معاف از مالیات هستند.

Loading