11141 – مشمولین مالیات اتفاقی

مشمولین مالیات اتفاقی
ماده ۱۱۹- قانون مالیات مستقیم

درآمد نقدی و غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر‌عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می‌نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود

Loading