15132- تجدید ارزیابی املاک از نظر مالیاتی چه حکمی دارد؟

به طور كلي مازاد تجديد ارزيابي دارايي ها در شركت ها (به استثناي شركت هاي دولتي كه طبق مقررات برنامه هاي سوم و چهارم توسعه اقتصادي اقدام نموده اند)‌ در سال تجديد ارزيابي مشمول ماليات مي باشد.

Loading