21101- درآمد مشمول مالیات اشخاص ایرانی مقیم خارج

درآمد مشمول مالیات اشخاص ایرانی مقیم خارج
اشخاص ایرانی مقیم خارج که پرنسل یکی از موسسات ایرانی باشند درآمد آنها مشمول مالیات می شود.


قانون مالیات‌های مستقیم
ماده 1
۳- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران تحصیل می‌کند.

Loading