45101- در سامانه آفلاین دریافت اطلاعات مالیاتی مسیر فایل اکسس کجاست؟

آدرس فایل اکسس شما در قسمت بالاي پس زمینه برنامه درج شده است. ضمنا پس از پایان عملیات در قسمت پایین
رسید نیز آدرس فایل موجود می باشد.

Loading