61109- انتقال املاک که در دفتر اسناد رسمی انجام نمی شود

61109-انتقال املاک که در دفتر اسناد رسمی انجام نمی شود


قانون مالیات های مستقیم

ماده ۶۱
در مواردی که انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی انجام نمی‌شود نیز ارزش معاملاتی ملک طبق مقررات این فصل در محاسبه مالیات ملاک‌عمل خواهد بود و به طور کلی برای املاکی که ارزش معاملاتی آنها تعیین نشده ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مناط اعتبار می‌باشد.

Loading