81155 – مهلت ابلاغ های الکترونیکی

مهلت ابلاغ های الکترونیکی

مهلت قانونی مشاهده تمام ابلاغ‌های الکترونیک 7 روز از تاریخ صدور می‌باشد که با پیامک به مودی اطلاع‌رسانی می‌گردد. پس از اتمام این مهلت، برای دریافت ابلاغ به صورت دستی، می‌بایست به اداره کل مالیاتی مربوط به پرونده خود مراجعه نمایید.