85109- آیا در ثبت نام اشخاص حقیقی امکان ویرایش/حذف، اعضا/شرکا وجود دارد؟

امکان ویرایش/حذف اطلاعات اعضا/شرکا در ثبت نام اشخاص حقیقی به شرطی که نوع ثبت نام (مشارکت یا انفرادی) را تغییر ندهد، وجود دارد.

Loading