85148- آیا کسانی که مرتکب جرم مالیاتی شوند به جز مجازات زندان، مشکل دیگری هم پیدا خواهند کرد؟

بله. کسانی که مرتکب جرایم مالیاتی شوند علاوه بر زندان ، مسئول پرداخت اصل مالیات متعلقه و مسئول پرداخت جریمه های مالیاتی و همچنین مسئول جبران ضرر زیان وارده به سازمان امور مالیاتی هم خواهند بود.

Loading