51104 – شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت (psp) – کارتخوان

شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت (psp) – کارتخوان آسان پرداخت پرشین 021-83333 http://asanpardakht.ir الکترونیک کارت دماوند 021-66737000 http://ecd-co.ir به پرداخت ملت 021-27312731 http://behpardakht.com پرداخت الکترونیک پاسارگاد 021-23505 http://pep.co.ir پرداخت الکترونیک سامان 021-84080 http://sep.ir پرداخت نوین آرین 021-48320 http://pna.co.ir تجارت الکترونیک پارسیان 021-22661777-87 http://pec.ir پرداخت الکترونیک سداد 021-22598009 http://sadadpsp.ir فراپردازان آروند امید 021-23762376 http://sayancard.ir فن آوا کارت […]

51101 – آیین‌نامه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

آیین‌نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/7/21 فصل اول – تعاریف ماده 1- معانی واژه‌ها و اصطلاحات به‌کار رفته در این آیین‌نامه به شرح ذیل می‌باشد: الف- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. ب- قانون: قانون پایانه­ های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 21/7/1398. پ- مرکز: مرکز تنظیم مقررات موضوع ماده […]

51100 – متن قانون پایانه های فروشگاهی و کارت خوان

متن قانون پایانه های فروشگاهی و کارت خوان ماده۱ـ در این قانون، اصطلاحات زیر در معانی مشروحه مربوط به کار می روند: الف ـ سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور ب ـ پایانه فروشگاهی: رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی (pos) ، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکه های الکترونیکی پرداخت رسمی […]