21114 – معافیت از مالیات صادرات بخش کشاورزی

معافیت از مالیات صادرات بخش کشاورزی ماده۱۴۱- قانون مالیات مستقیم صد درصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست ‌درصد (۲۰%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد. فهرست مواد خام و کالاهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، […]

21113 – معافیت آورده نقدی در بنگاه های تولیدی

معافیت آورده نقدی در بنگاه های تولیدی ماده ۱۳۸ مکرر- قانون مالیات مستقیم اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه- طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌شوند و […]

21112 – نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی

نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی ماده۱۳۱- قانون مالیات مستقیم نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد به شرح زیر است: ۱- تا میزان پانصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (۱۵ %) ۲- نسبت به مازاد […]

21111 – مشمولین مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی

مشمولین مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی ماده ۱۰۵-قانون مالیات مستقیم جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل‌می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت‌های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای‌می‌باشد، […]

21110 – مالیات وکلا

مالیات وکلا ماده ۱۰۳ – قانون مالیات مستقیم وکلاء دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند مکلفند در وکالتنامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل ‌پنج درصد آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر […]

21109 – نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و نحوه اعتراض به آن

نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و نحوه اعتراض به آن ماده۹۷- قانون مالیات مستقیم درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور […]

21108 – تکالیف صاحبان مشاغل

تکالیف صاحبان مشاغل ماده۹۵ – قانون مالیات مستقیم صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می‌گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و […]

21107 – درآمد مشمول مالیات مشاغل

‌درآمد مشمول مالیات مشاغل ماده ۹۴- قانون مالیات های مستقیم درآمد مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر‌درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه‌های قابل قبول و‌استهلاکات.

21106 – مالیات بر درآمد اتفاقی

مالیات بر درآمد اتفاقی بر اساس مواد 119 تا ماده 128 قانون مالیات های مستقیم درآمد نقدی یا غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به شکل بلاعوض یا از طریق معاملات مهاباتی یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می‌نماید، مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده 131 این […]