15124- آیا قراردادهای مقطوع پیمانکاری مشمول کسر 5% می‌باشد یا خیر؟

در هر صورت كارفرما مكلف به كسر و ايصال 5% از مبلغ قرارداد مي‌باشد.

Loading