31104- میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق

31104 – میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق


 

قانون مالیات های مستقیم

ماده۸۴
میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود.

Loading