45121- مشمولین اجراي دستور ماده 169 مکرر قانون مالیاتهاي مستقیم چه اشخاصی هستند؟

کلیه اشخاص حقوقی وحقیقی موضوع ماده 95قانون مالیاتهاي مستقیم اصلاحیه مصوب 27/11/80 که شامل:
الف (صاحبان مشاغل بند”الف” که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت هاي شغلی خود در دفاتر روزنامه وکل موضوع
قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارك مربوط را بار عایت اصول وموازین و استانداردهاي پذیرفته شده حسابداري
نگاهداري کنند.
ب) صاحبان مشاغل بند ” ب” که برحسب این قانون مکلف به ثبت فعالیت هاي شغلی خود در دفاتر درآمد وهزینه می
باشند. نمونه هاي دفاتر مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد و دردسترس قرار می گیرد .
طبق ماده 96 صاحبان مشاغل موضوع بند”الف” ماده (95 (این قانون عبارتند از :
(1(دارندگان کارت بازرگانی و کلیه واردکنندگان وصادرکنندگان .
(2(صاحبان کارخانه ها و واحدهاي تولیدي که براي آنها جواز تاسیس و پروانه بهره برداري از وزارتخانه ذیربط صادر شده یا
می شود .
(3(بهره برداران معادن .
(4صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداري ودفترداري، خدمات مالی و ارائه دهندگان خدمات مدیریتی ، مشاوره اي،
انفورماتیک، رایانه اي اعم از سخت افزاري و نرم افزاري و طراحی سیستم وحسابداران رسمی .
(5(صاحبان مراکز آموزشی و پرورشی، آموزشگاههاي آزاد، مدارس غیرانتفاعی، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی .
(6(صاحبان بیمارستانها، زایشگاهها، آسایشگاهها، درمانگاهها و خانه هاي سالمندان
(7(صاحبان متلها وهتلهاي سه ستاره وبالاتر .
(8(بنکداران، عمده فروشها، فروشگاههاي بزرگ، واسطه هاي مالی، نمایندگان توزیع کالاهاي داخلی و وارداتی و صاحبان
انبارها .
(9(نمایندگان موسسه هاي تجاري و صنعتی، اعم از داخلی وخارجی .
(10(صاحبان موسسات حمل ونقل موتوري، زمینی، دریایی وهوایی اعم از مسافري یا باربري .
(11صاحبان موسسات مهندسی و مهندسی مشاور .
(12(صاحبان موسسات تبلیغاتی و بازاریابی .
صاحبان مشاغل موضوع بند”ب” ماده (95 (این قانون عبارتند از :
(1(صاحبان کارگاههاي صنعتی .
(2(صاحبان مشاغل ساختمانی، تاسیسات فنی و صنعتی، نقشه کشی، نقشه برداري، محاسبات فنی و نظارت .
(3(چاپخانه داران، لیتوگرافها، ارائه دهندگان خدمات چاپ و گرافیستها .
(4(صاحبان مراکز ارتباطات رایانه اي .
(5(وکلا، کارشناسان، مترجمان رسمی دادگستري، مشاوران حقوقی و اعضاي سازمان هاي نظام مهندسی .
(6(محققان، پژوهش گران و کارشناسان آزاد که به تهیه و ارائه طرح هاي تحقیقاتی اشتغال دارند

(دلالان، حق العملکاران، کارگزاران .
(98صاحبان مراکز فرهنگی- هنري، فرهنگسراها، کانون هاي حرفه اي و انجمن هاي صنفی تخصصی .
(9(صاحبان سینماها، تماشاخانه ها ومکان هاي تفریحی و ورزشی .
(10(صاحبان مشاغل فیلم برداري، دوبلاژ، مونتاژ و سایر خدمات سینمایی .
(11(پزشکان ودندانپزشکان که داراي مطب هستند و دامپزشکان که به حرفه دامپزشکی اشتغال دارند .
(12(صاحبان آزمایشگاه ها، رادیولوژي ها، فیزیوتراپی ها، سونوگرافی ها، الکتروانسفالوگرافیها، سی تی اسکن ها، سالن هاي
زیبایی و دیگر ارائه دهندگان خدمات بهداشتی طبی وغیر طبی، صاحبان داروخانه ها اعم از انسانی ودامی، لابراتوارهاي
دندانسازي، مراکز ترك اعتیاد، موسسات ترمیم وکاشت مو، سازندگان اعضاي مصنوعی، مراکز بینایی سنجی و شنوایی سنجی،
مشاوره ژنتیک، مشاوره روانسنجی و روانشناسی، دفاتر خدمات پرستاري، مامایی و مراکز خدمات آمبولانس .
(13(صاحبان میهمان سراها، میهمان پذیرها و مسافرخانه ها .
(14(صاحبان تالارهایی پذیرایی، رستوران ها، تهیه کنندگان غذاهاي آماده، ارائه دهندگان خدمات پذیرایی و کرایه دهندگان
ظروف .
(15صاحبان دفاتر اسناد رسمی .
(16(صاحبان تعمیرگاه هاي مجاز و اتوسرویسها .
(17(صاحبان نمایشگاه ها و فروشگاه هاي اتومبیل و بنگاه هاي معاملات املاك و آژانس هاي کرایه اتومبیل .
(18(سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر .
(19(عاملان فروش و فروشندگان آهن آلات، فروشندگان مصالح ساختمانی دارنده عاملیت مجاز یا توزیع(سیمان، گچ و سایر
مصالح ساختمانی (
(20(صاحبان دفاتر خدمات ارتباطی(دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و آژانس هاي پستی)، صاحبان دفاتر خدمات دولت
الکترونیک(پلیس+ 10 (و دفاتر خدمات الکترونیک شهر .
(21(صاحبان جایگاهاي اختصاصی فرآورده هاي نفتی و گاز(پمپ هاي بنزین و گازوئیل و گاز .(
(22(صاحبان مهدهاي کودك و پیش دبستانی .
(23(ناشران و صاحبان موسسات انتشاراتی .
(24(صاحبان دفاتر خدمات پیک موتوري .
(25(صاحبان دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردي .
(26(شیرینی فروشان و قنادي هاي داراي کارگاه .
(27(صاحبان کارگاه هاي تولیدي نان هاي حجیم، فانتزي و صنعتی .

Loading