55100- برای ثبت نام در سامانه ی ثبت مشخصات صندوق فروش و حافظه مالیاتی سازمان امور مالیاتی از کجا شروع کنم؟

برای شروع مودیان مشمول مطابق فراخوان سازمان امور مالیاتی کشور ابتدا باید وارد سامانه ثبت نام الکترونیک شوند. ورود به این سامانه مستلزم داشتن نام کاربری در سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.
نکته: جهت دریافت مجوز ثبت اطلاعات صندوق فروشگاهی لازم است وضعیت ثبت نامی مودی مورد تایید نهایی سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفته باشد (وضعیت 45).
پس از ورود به ثبت نام الکترونیک از طریق منوی ” سایر خدمات ” گزینه ” ثبت مشخصات صندوق و حافظه مالیاتی” را انتخاب نموده و اطلاعات صندوق خود را ثبت نمایند.

Loading