55103- شماره سریال استاندارد پایانه فروشگاهی (صندوق) چیست ؟

شماره سریال استاندارد پایانه فروشگاهی (صندوق) همان شماره سریال دستگاه کارتخوان می باشد که توسط شرکت های تأمین کننده که مجوز ارائه پایانه فروشگاهی را از سازمان امور مالیاتی کشور دریافت نموده اند برای هر دستگاه به صورت منحصر به فرد تخصیص داده شده است و در هنگام دریافت پایانه فروشگاهی در اختیار مودی قرار می گیرد. مودیان در این خصوص (و همچنین بروز هرگونه اشکال در شماره سریال) باید با شرکت تامین کننده صندوق هماهنگی نمایند.

لازم به ذکر است ثبت شماره سریال صندوق فروش الزامی می باشد. با ثبت شماره سریال صندوق فروش کلیه اطلاعات مربوط به شماره سریال حافظه مالیاتی، شماره شبا حساب، شرکت تأمین کننده و نوع دستگاه بارگذاری می‌شود و نیازی به تکمیل کردن بقیه فیلدهای اطلاعاتی توسط مودی نمی‌باشد.

نکته: شماره سریال یک عدد شانزده رقمی و ترکیبی از حروف و اعداد می باشد.

Loading